Sunday, January 29, 2012

Kalam Allah

“Iaitu orang-orang yang MENDERMAKAN HARTANYA pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang MENAHAN KEMARAHANNYA, dan orang-orang yang MEMAAFKAN kesalahan orang. Dan (ingatlah), Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik.” (Al-Imran:134)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...